Close

13/06/2019

Nevion søker ivrige og nysgjerrige programmerere til å være med å utforske og implementere nye og innovative løsninger i vårt styresystem VideoIPath.

Nevion er verdensledende innenfor virtualisering av medietransport over SDN, og VideoIPath brukes av bl.a. BBC/BT, Riot Games, AT&T, TV2 og NASA til å styre noen av verdens største og mest komplekse medienettverk, brukt i live-produksjon og -sending av alt fra storslagne events som Premier League og andre mesterskap, til daglig drift av IP-baserte medienettverk.

Rollen

Som del av VideoIPath-teamet vil du være med å videreutvikle en robust, skalerbar og reaktiv applikasjon basert på en RESTful client/server-modell.

Avhengig av kvalifikasjoner og personlige preferanser vil du primært jobbe enten med frontend eller backend.

Som utvikler i VideoIPath-teamet jobber man i store trekk med:

 • Innsamling, visualisering og analyse/monitorering av data fra nettverksenheter
 • Konfigurering, routing og modellering av nettverk
 • Dynamisk oppsett av mediestrømmer (planlegging og reservasjon av ressurser)
 • Kontinuerlig optimalisering og effektivisering av algoritme- og datastrukturbruk
 • Nettverks- og grafteori for effektiv behandling av store topologier
 • Prosesser som TDD og CI

Du vil i arbeidet bruke mange rammeverk og teknologier avhengig av om du jobber med backend eller frontend.

Eksempler for frontend er:

 • React
 • ReasonML
 • Material Design-baserte rammeverk

Eksempler for backend er:

 • Funksjonell programmering i Scala
 • Actor-modellen med microservices og API-er
 • Finite state machines
 • Observer pattern
 • South- og northbound API-er basert på diverse nettverksprotokoller (HTTP, RTMP, SNMP, SSH, osv.)
 • Databaser for distribuert håndtering av store mengder data

 

Krav til deg som søker

 • Relevant høyere utdanning eller tilsvarende erfaring
 • Evne til å jobbe effektivt både alene og som del av et team
 • Evne til raskt å tilegne seg ny kunnskap

Utover rammeverkene og teknologiene nevnt over, er det en bonus om du har erfaring med:

 • git
 • UNIX-navigering og shell-scripting
 • Dataformater som JSON og XML
 • Mockup-verktøy for å lage konseptuelle skisser
 • Finne biblioteker eller rammeverk etter behov

 

Goder
Som del av Nevion vil arbeidstiden tilbringes i våre moderne lokaler på Lysaker, med tilgang på en stor og variert kantine i umiddelbar nærhet. Du vil ha fleksibel arbeidstid med kjernetid mellom 09.00 og 15.00, samt få konkurransedyktig lønn.

Kontaktinformasjon
Arbeidssted er på Lysaker like utenfor Oslo. Send din CV, søknad og spørsmål til  jobs@nevion.com  – Kontaktperson er Thomas Stephansen, telefon 22 88 97 76.

By using the site you agree to our privacy settings. We’ll give you the best experience. We’ll show you relevant advertising.
See our privacy settings and policy